Warning: A non-numeric value encountered in /home/cultureo/bestmostar.org/wp-content/themes/urbanmag-v1-04/include/gdlr-admin-option.php on line 10

Warning: A non-numeric value encountered in /home/cultureo/bestmostar.org/wp-content/themes/urbanmag-v1-04/include/gdlr-admin-option.php on line 10
Obrazovanje – BEST Mostar

Obrazovanje

Kao studenti , trebamo biti svjesni obrazovnih mogućnosti koje su dostupne za naše obrazovanje; za pocetak ovog istrazivanja, dobro je imati pregled o stanju obrazovanih problema širom Europe . Važno je da studenti imaju priliku da imaju pravo glasa u oblikovanju njihovog obrazovanja . Stoga BEST dovodi studente i adakemike zajedno u tzv. Događanja za obrazovanje . Na ovim događaji studenti dobiju priliku da razgovaraju o važnim temama njihovog obrazovanja,licem u lice sa profesorima i drugim akademskim akterima.

BEST sarađuje sa drugim organizacijama u oblasti inženjerskog obrazovanja kako bi bili sigurni da su Događanja za obrazovanje praćeni . Mi ovo radimo predstavljanjem ovih rezultata na konferencijama , sastancima sa našim partnerima i kreatorima politike . U sekciji dokumenata možete naći neke primjere ishoda .

Pa šta misliš o raspravljanju o različitim obrazovnim temama – kao što su Bolonjski proces , mobilnost studenata , e- učenje ili cjeloživotnog učenja . Što o aktivnosti u razvoju budućnosti u oblasti obrazovanja i dijeljenju različitih gledišta sa studentima , nastavnicima i stručnjacima širom Europe ? Sa našim Događanja za obrazovanje imate ove mogućnosti . Što čekate ? Provjerite popis događaja i aplicirajtei , nećete požaliti ! BEST nudi studentima priliku da saznaju više o nekim važnim pitanjima obrazovanja , pružajući Edukativni centar znanja.